trinvh - Freelance Web Design in Vietnam

Hi, I'm Tri. I like to destroy(create) stuff :-)

I'm a 26years old freelancer a Web Design with a nature flair and passion for design.

Easy to Customize

Lập trình dựa trên framework nên dễ bảo trì và chỉnh sửa về sau

Responsive Layout

Tối ưu hóa hiển thị trên các thiết bị đa kích cỡ

Change Your Own Color

Thay đổi màu sắc chủ đạo dựa theo Color Scheme

System speedup

Tối ưu hóa mã lệnh, hình ảnh, minify code giúp load nhanh hơn

Recent Projects